Kadra pedagogicznamgr Ewelina Rolska (nauczyciel dyplomowany) - dyrektor

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Organizacja i zarządzanie w oświacie.

mgr Monika Gerlich-Adamaszek (nauczyciel dyplomowany) - wychowanie przedszkolne

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym, Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Terapia Pedagogiczna.

mgr Agnieszka Spendel-Galus (nauczyciel dyplomowany) - wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog

Wykształcenie: Akademia Pedagogiczna w Krakowie – Oligofrenopedagogika, Akademia Pedagogiczna im. M Grzegorzewskiej w Warszawie – Oligofrenopedagogika, Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna, Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Terapia Pedagogiczna.

mgr Maria Jaworska-Nowok (nauczyciel dyplomowany) - wychowanie przedszkolne

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne z propedeutyką języka angielskiego; Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Oligofrenopedagogika, Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Terapia Pedagogiczna.

mgr Dorota Wojciech (nauczyciel mianowany) - wychowanie przedszkolne

Wykształcenie: Akadamia Techniczno-Humanistyczna w  Bielsku-Białej – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne (licencjat)
Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z informatyką.

mgr Karolina Siedlaczek (nauczyciel mianowany) - logopeda, neurolgopeda.

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Logopedia z elementami neurologopedii; Uniwersytet Śląski w Katowicach – Logopedia i Medialna Emisja Głosu. Neurologopedia.

mgr Kamila Domka (nauczyciel mianowany) - wychowanie przedszkolne

Wykształcenie: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną; Wyższa Szkoła Biznesu w Cieszynie – Język angielski w Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowaniu Przedszkolnym.

mgr Anna Urdzoń (nauczyciel mianowany) - wychowanie przedszkolne

Wykształcenie: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej na kierunku: Pedagogika pracy psychosocjalnej i opiekuńczej
Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku: Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu: Surdopedagogika i tyflopedagogika. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy: Terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i arteterapią. Wyższa Szkoła Demokracji i. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej: Kurs kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie”. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej: Kurs kwalifikacyjny ” Oligofrenopedagogika”

mgr Joanna Grygierzec (nauczyciel dyplomowany) - katecheta/teolog

Wykształcenie: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie – Teologia.

Karolina Pustelnik (nauczyciel początkujący) - wychowanie przedszkolne

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, kampus Cieszyn – Pedagogika. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Baranowska (nauczyciel dyplomowany) - pedagog specjalny

Wykształcenie: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej – Pedagogika specjalna, Akademia Pedagogiczna w Krakowie – Pedagogika specjalna, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Terapia Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Logopedia z elementami neurologopedii.

mgr Iwona Tomczyk (nauczyciel dyplomowany) - psycholog

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach – Psychologia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Chojkowska , w dniu:  20‑11‑2014 15:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewelina Rolska
email: ple1@goczalkowicezdroj.pl tel.:(32) 210-72-67
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2024 12:02:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive